Page:Sibu Congkan Xubian177-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-079.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   前衛百户洪武末北平𬒳圍銘戰甚力屢建奇功積官後軍都督同知鎮守寕夏封保定伯宣德初

   為左副總兵征交趾卒銘處心坦易臨事寛𥳑而勇敢精悍能撫恤士卒時論重之衡岳西

   人洪武末舉於鄉時詔選諸生詣詹事府議事岳敷陳時政切直不迂擢潮州府同知厯西安慶陽

   知府永樂十年朝覲入京以言事忤㫖謫戍交趾洪熙初以薦起南城知縣改南豐常於官舍種蔬

   以自給家人或有愠色岳曰不猶愈於謫戌時耶後擢知桂林府前後厯四郡及歸貧無以為養士

   論莫不高之趙敏毅子能文章工書畫以鄉舉授兵部主事擢吏部郎中正統十四年扈從

   土木失車駕所在衆欲南奔敏曰昔嵇紹蕩陰之事諸君猶不聞耶乃易服躍馬而北䧟陳死焉贈

   奉直大夫廕一子尚禠羅山人正統進士除行人甞上書請毋囚繫大臣擢南院御史以劾

   周銓下獄謫雲南驛丞又因灾異上書陳數事悉格不行量移豐城知縣成化初擢湖廣僉事有司

   上其治行賜詔旌異徐廷璋羅山人景泰進士授給事中嘗陳時政七事劾罷四巡撫直聲