Page:Sibu Congkan Xubian177-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-079.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  丁明為陽安侯元始元年除為縣後漢及晉因之東魏兼置陽安郡領永陽一縣北齊郡縣皆廢

  義陽故城在信陽州南四十里亦曰仁順城東晉自石城移郡治此水經注溮水逕仁順

  城南故義陽郡治是也初魏置義陽郡治安昌後省晉初又置義陽郡治新野後移從不一晉末始

  移治於仁順城劉宋又移置司州於此齊因之南朝諸王多以義陽為封號梁天監三年入後魏改

  置郢州大通二年仍入梁改曰北司州東魏武定七年復入魏北周改為永安郡隋初郡廢復改平

  陽縣曰義陽唐為申州治舊唐志晉自石城徙居仁順即今州理也宋避諱始改曰信陽元志宋端

  平閒信陽軍地荒凡四十餘年至元十四年改立信陽府尋降為州二十年徙州治羅山縣而此城

  廢 按元以前信陽軍治信陽縣即舊義陽縣也元改軍為州始别置羅山縣而移州治於羅山縣

  故地然猶領羅山信陽二縣至明信陽州則有羅山縣無信陽縣當是舊信陽並省入州矣

  武故城在信陽州東南漢宣帝元康初封長沙頃王子度為侯國屬江夏郡後漢書建武三