Page:Sibu Congkan Xubian178-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-080.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  所服舉孝廉光祿四行使冀州登車攬轡慨然有澄淸天下之志坐鉤黨下獄釋歸建寧二年大誅

  黨人詔急捕滂等督郵呉遵抱詔書閉傳舍伏牀而泣滂聞之曰必為我也即自詣獄縣令郭揖解

  印綬引與俱亡滂曰滂死則禍塞何敢以罪累君又令老母流離乎臨訣顧謂其子曰吾欲使汝為

  惡則惡不可為使汝為善則我不為惡行路聞之莫不流涕劉陶潁隂人為人居簡交逰不

  苟大將軍梁冀專朝灾異數見陶時遊太學上疏陳事並言朱穆李膺宜還本朝夾輔王室不省後

  舉孝廉除順陽長累官諌議大夫時寇賊方熾陶憂致䘮亂累上疏切諌大較言大亂皆由宦官遂

  被䜛下獄而死天下莫不痛之荀昱淑兄子為沛相弟曇為廣陵太守兄弟皆正身疾惡志除

  閹宦昱後與大將軍竇武謀誅中官與李膺俱死曇亦禁錮終身荀靖淑之子少有俊才動

  止合禮弟爽亦以才顯或問汝南許章曰爽與靖孰賢章曰皆玉也慈明外朗叔慈内潤不仕而終

  號曰元行先生荀爽靖之弟幼而好學年十二能通春秋論語躭思經書慶弔不行徵命不應