Page:Sibu Congkan Xubian178-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-080.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   問之曰當今許中誰最可者衡曰大兒孔文舉小兒楊徳祖︹南北朝︺︹魏︺王由

   人罷郡後寓居潁川天平初元洪威搆逆大軍攻討為亂兵所害名流悼惜之︹唐︺陳夷行

   其先江左諸陳也世客潁川由進士第累遷吏部郎中為翰林學士開成二年進中書門下平章事

   楊嗣復李珏相次輔政夷行介特雅不與合引疾求去罷為吏部尚書武宗即位召還以足疾乞身

   罷為太子太保河中節度使卒︹宋︺文彥博介休人少與張昇高若訥從潁昌史炤學炤母

   異之曰貴人也待之甚厚范鎮華陽人神宗時以户部侍𭅺致仕徙居許范純祐

   人從父仲淹之鄧得疾昏廢卧許昌富弼守淮西過省之猶能慷慨道忠義范純仁

   純祐居許純祐有心疾藥膳居服皆躬親時節之賈昌朝守北都請參幕府以兄辭宋庠薦試館職

   謝曰輦轂之下非兄養疾地也范正平純仁子蔡京當國羈管象州㑹赦得歸潁昌唐君益

   為守表其所居為忠直坊蘇轍眉山人崇寕中蔡京當國降朝請大夫罷祠居許州再復大中