Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  之愈瘡瘍疾司馬井在光山縣學内井上有亭名勝志司馬光父池為光山令生光於此

  汲井水浴之因名

 ︹古蹟︺黄故城在州西十二里春秋時黄國左傳桓公八年楚子合諸侯於沈鹿黄隨不㑹使

  遠章讓黄僖公十一年黄人不歸楚貢楚人伐黄十二年夏楚滅黄注黄嬴姓國今弋陽縣括地志

  故黄城在定城縣西四十里元和志黄國故城在定城縣西十二里弋陽故城在州西本

  漢縣屬汝南郡漢昭帝元鳯元年封任宫為弋陽侯後漢建武二年封旋弟國為弋陽侯三國志建

  安中田豫遷弋陽太守晉志弋陽郡魏文帝置劉太始二年弋陽太守郭確擊趙伯於金邱水經

  注黄水東北逕弋陽郡東後魏分置南北二弋陽縣北齊併入定城縣而弋陽之名遂廢寰宇記弋

  陽城在定城縣西二里光城故城今光山縣治劉宋元嘉二十五年以豫部蠻民立光

  城縣大明中分弋陽立光城左郡八年罷郡太始初西陽蠻田益宗田光興等起義攻克郢州周復