Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  州天寳元年改曰仙居元和志仙居縣東至光州一百里宋南渡𥘉省縣志仙居店在縣西五十里

  宋安故城在光山縣西梁置魏書地形志光城有宋安郡治大城領宋安縣又領樂寕縣

  開皇三年郡縣皆省入樂安唐武徳三年以廢宋安郡置谷州貞觀元年州廢又省宋安入樂安

  豐安故城在光山縣西本後魏所置永安郡也治新城縣北齊改曰豐安隋廢郡以

  其地并入樂安⿰⾞⽝縣故城在光山縣西北漢高后二年朱蒼為軚侯元封元年除為縣

  屬江夏郡後漢永平中封王霸子符為⿰⾞⽝侯晉屬弋陽郡惠帝還屬江夏郡永嘉後徙廢元和志⿰⾞⽝

  縣故城在仙居縣北四十里安豐故城在固始縣東漢置縣屬六安國後漢建武八年

  封竇融為安豐侯改屬廬江郡東晉時徙置於霍邱夀陽縣界故縣遂廢水經注決水北過安豐縣

  故城東今邊城郡治也舊志齊周時郡廢期思故城在固始縣西北楚期思邑左傳文公

  十年楚期思公後遂為右司馬漢高帝十二年賁赫為期思侯後為縣屬汝南郡後漢因之晉屬