Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  葢魏人置戍廣建此是積業處也新息故城在息縣東古息國左傳隱公十一年息侯

  伐鄭莊公十四年楚子滅息漢置新息縣應劭曰縣故息國其後東從故加新也後漢建武十九年

  封馬援為新息侯劉宋分置南北二新息縣北齊省北新息以廣陵城為新息而故城遂廢元和志

  新息故城在縣西南十里縣志今為新息里又有古息里在縣西南十五里即息侯國為楚所滅者

  長陵故城在息縣東八十里梁置長陵郡領長陵等縣東魏因之北齊廢隋大業初省入

  褒信縣唐𥘉復置長陵縣屬息州貞觀𥘉廢今為長陵鎮褒信故城在息縣東北七十里

  後漢順帝初封宦者李元為褒信侯國屬汝南郡晉屬汝隂郡劉宋改苞信縣屬新蔡郡蕭齊後魏

  因之梁置梁安郡東魏因之隋開皇初郡廢大業初復曰褒信屬汝南郡元和志縣西北至蔡州一

  百八十里天祐中改曰邑孚宋復故金泰和八年改屬息州元省今為褒信鎮殷城故城

  在商城縣西本漢期思縣地劉宋倫立苞信縣於此曰西苞信州郡志新蔡郡領東西二苞信縣蕭