Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  城縣西南九十里元和志關在縣南四十里北齊時以南迫陳境因置此關隋廢又有陰山關在縣

  南一百里接湖北麻城縣界詳見麻城往流集巡司在固始縣西南七十里有巡司

  牛食皈巡司在商城縣南七十里乾隆十八年設巡司駐此牛山鎮在光山縣

  東一百里明洪武七年置巡司萬厯中移置於長潭驛中渡鎮在光山縣北八十里淮水

  側宋嘉定十年金兵畧光州中渡鎮今為中渡店朱𦤎鎮在固始縣東北六十里與江南

  阜陽縣接界九域志固始縣有商城子安朱皋三鎮元末劉福通倡亂據朱皋明置巡司今裁

  莊鎮在息縣北九十里明景泰七年置巡司隆慶中移置於固城倉水東寨在商城縣

  東南九十里舊名金家寨明初置於金剛臺嘉靖二十七年移於此今裁長潭驛在光山縣

  南六十里舊在牛山鎮明萬厯中移置港店在州東南二十里道出商城

 ︹津梁︺鎮潢橋在州治東舊亦為跨潢橋明萬厯中建 本朝順治十七年謝靈橋