Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  地溝把總四員一駐本協三分防大柏油堡黄甫營清水堡各汛經制

  外委十二員三駐本恊九分防呉堡縣建安堡葭州柏林堡永興堡鎮羌堡孤

  堡黄甫營木瓜園堡各汛額外外委九員二駐本協七分防建安堡高家堡柏

  林堡永興堡鎮羌堡孤山堡黄甫營各汛

  定邊協副將駐定邊縣都司四員一本協中軍三分駐靖邊營鎮靖堡安邉

  守備二員分防柳樹堡甎井堡二汛把總七員二駐本協五分防靖

  邊營龍川堡鎮羅堡安塞堡鹽場堡各汛經制外委九員三駐本協六分防靖

  邊營鎮靖堡安塞堡柳樹堡安邊堡甎井堡各汛額外外委八員二駐本協

  六分防靖邊營鎮靖堡安塞堡柳樹堡安邊堡甎井堡各汛

  波羅營叅將駐懐遠縣波羅堡舊設副將乾隆五十九年都司二員