Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


大清一統志

 西安府

︹關隘︺子午關在長安縣南元和志在長安縣南百里王莽通子午道因置此關長安志子午

  鎮在縣南五十五里宋景祐三年置 本朝嘉慶七年移縣丞駐此藍田關在藍田縣東南

  本名嶢關漢書高帝紀秦二世三年沛公攻武關趙高遣將拒嶢關沛公引兵繞嶢關踰蕢山擊秦

  軍破之藍田南應劭曰嶢山之關李奇曰在上洛北藍田南武關之西水經注渥水西逕嶢關北土

  地記曰藍田縣南有嶢關地名嶢柳道通荆州晉地道記曰嶢關當上洛縣西北括地志藍田關在

  藍田縣東南九十里即秦嶢關寰宇記藍田關在縣東南九十八里周武成元年自嶢關移置青泥

  故城側改曰青泥關建德二年改為藍田關長安志藍田關因縣為名隋大業元年徙復舊所

  昌關在藍田縣西南唐書景龍中崔湜言山南可引丹水通漕至商州自商鑱山出石門抵北