Page:Sibu Congkan Xubian182-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-084.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   田縣南輞谷口唐書王維𫝊維與弟縉皆篤志奉佛母亡表輞川第為寺國史補王維得宋之問輞

   川别業山水勝絶今清源寺是也縣志即今鹿苑寺在縣南三十里有王右丞祠崇法寺

   在藍田縣東南長安志即唐悟真寺在藍田縣東南二十里王順山自居易有詩述其靈異後改名

   法相寺在涇陽縣北三十里有宋游師雄題畫碑又惠果寺在縣治西北有唐人書金剛經

   文塔寺在涇陽縣東南二十里塔甚高明刑部尚書李世達建金輪寺

   原縣東北長安志在縣東北一里餘唐寶應元年置通志在縣東北二十六里寶相寺

   厔縣東三里祁家寨長安志在縣東一里餘唐元和中置為光耀寺宋太平興國三年仙遊

   寺在盩厔縣東南長安志在縣東南三十五里唐咸通七年靈臺寺在渭南縣東南

   靈臺山有七星塔廣濟寺在醴泉縣東北二十里有唐刻石鼔大十方院

   安縣治北一名仁王院有唐韓擇木八分書碑昭惠院在高陵縣南三里有塔長安志在縣