Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/135

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   世忠追至臨平與戰擒之從討湖外盜據其望樓賊遂平金與劉豫合兵至元屯承州擒金萬户黒

   頭虎追至數十里元攻城野戰未嘗敗衂終保信軍節度使韓彥直世忠子六歲從世忠

   入見高宗令作大字即跪書皇帝萬歲四字帝喜拊其背曰他日令器也登進士累遷工部郎使於

   金幾罹禍者數抗節不屈累遷户部尚書嘗摭宋朝事分爲𩔖目名水心鏡百六十七卷張宗

   顔延安人父吉爲涇原將解宣威城圍死之宗顔從張俊討賊累遷崇信軍承宣使劉豫入寇宗

   顔自泗州爲張俊繼遇劉猊大破之擢武信軍承信使知廬州總帥事卒諡壯敏︹金︺龎迪

   延安人少倜儻喜讀兵書善𮪍射應募有功嘗從百餘𮪍經行山谷遇夏人數千衆駭避迪遂躍馬

   犯陣敵皆披靡厯臨洮慶陽鳳翔尹汾陽絳陽軍節度使所至以治最聞性純孝父病刲股作羮昆

   弟析家產迪盡以與之一無所取官爵之廕率先諸姪楊仲武保安人皇統中除知寕州

   關中洊饑盜賊縱横仲武悉平之遷同知臨洮尹木波寇熙河仲武與之約遂不敢犯塞厯陜西路