Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/137

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 子太保極陳邊將剋餉役軍虚伍占馬諸弊因條列事宜帝稱善立下諸邊舉行以抗疏劾魏忠賢

 削籍尋追敘邊功即家進太子太傅杜桐延安衞人萬厯時累官延綏總兵襲破套夷馘其部

 長徙鎮寕夏番衆大舉入寇桐連破之賊遂納款桐有將才自偏裨至大帥積首功至一千八百時

 服其杜松桐弟驍勇敢戰由舍人從軍累官至延綏總兵寇犯安邊懷遠松大破之後鎮

 遼東萬厯末提兵援撫順戰殁於界凡山贈少保左都督 本朝乾隆四十一年  賜諡忠節

 杜文煥桐子萬厯中以蔭厯延綏遊擊將軍累擢寕夏總兵官延綏被寇文煥赴救大破之

 遂代官秉忠鎮延綏又敗寇於安邊保寕長樂西路和爾啟布顔大懼相率來降沙津數盜邊為文

 煥所敗遂納款官至山西提督卒 和爾啟譯見前布顔舊作卜言沙津舊作沙計今並改

 如薰延安衞人厯寕夏參將守平鹵城布巴據寕夏遣其黨四出畧地列城多風靡獨如薰堅

 守不下布巴養子雲最驍勇引套夷卓哩克圖急攻如薰伏兵南關射雲死又襲卓哩克圖營𫉬人