Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/144

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   死氏聞之痛絶復蘇孝事翁姑撫孤成立何繼秀妻宋氏年未笄父患危症割股愈之適何而寡撫

   遺腹子成立均雍正年間 旌强勷妻南氏安定人年十九夫亡苦節同縣王運超妻

   張氏强貴妻呉氏南苞妻石氏任覺民妻南氏張文藻妻石氏均雍正年間 旌牛紹孔

   妻王氏保安人年十七夫亡乞從子世禄爲嗣辛勤鞠育迄於成立同縣牛重輪妻王氏亦

   以守節著均雍正年間 旌張宗妻黑氏宜川人年二十夫亡姑以其少欲遣去氏

   囓指自誓姑悔之氏承歡朝夕白首無間以禮法自持守節四十七年劉姚舜妻梁

   氏延川人年二十夫亡遺一子目盲氏日夜焚香祝天子目復明守節六十三年郭運隆

   妻白氏延長人年二十二夫亡晝耕夜織苦節撫孤每汲水採薪負兒於背守節四十五年

   同縣朱秉寅妻羅氏李曰福妻鄭氏馮仕萃妻董氏王大臣妻沙氏均雍正年間 旌賀麟

   妻郭氏定邊人康熙十八年寇掠定邊麟被掠而亡氏年二十三奉姑育子厯五十餘年同