Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/147

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  樊世良妻李氏延川人年二十四夫殁撫孤守節四十餘年乾隆元年 旌同縣李

  文寶妻楊氏馬雲騄妻郝氏關漢鼎妻劉氏于寛妻馬氏樊學甫妻馬氏王有惠妻賀氏均乾隆年

  蘭 國棟妻劉氏延長人守節五十餘年備嘗艱苦乾隆五年 旌同縣何

  毓俊妻李氏蘭伏成妻劉氏俱乾隆年間 旌高孝妻陳氏定邊人夫亡守節甘貧茹

  苦四十餘年乾隆十九年 旌同縣趙廷璞妻張氏張應達妻馬氏許輝祖妻劉氏劉洛妻余氏崔

  大柱妻馮氏鄭義妻劉氏李世雄妻盧氏劉汝桂妻白氏劉成妻李氏張峻飛妻孫氏高晏世妻何

  氏又烈婦李之民妻韓氏均乾隆年間 旌柴芝蘭妻張氏靖邊人明末歲饑芝

  蘭偕長子璠負販遇盜死氏年三十奔告司兵者往求其屍不得乃指少子國梁謂仲子國棟曰此

  足以祀柴氏矣吾與若往求屍即不得則死哀號匍匐果得夫及子屍以歸傭紉自給卒年七十八

  乾隆十一年 旌同縣李禹妻石氏張大謨妻李氏張漢逺妻賀氏鄭文軒妻王氏賀異妻姬氏鄧