Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  氏陸湘妻蕭氏李隱梧妻張氏陸江妻胥氏徐純妻田氏范紹正妻崔氏薛生尉妻高氏甯述先妻

  張氏王舜民妻孫氏李文仕妻駱氏樊應鼇妻惠氏韓自成妻王氏徐威妻王氏黄紹妻曹氏胡景

  元妻趙氏胡嘉善妻岳氏李元凱妻張氏張訓妻呼氏亢和妻吕氏賀天才妻焦氏譚恂妻吕氏王

  運超妻陳氏李生芳妻蕭氏支宗彦妻張氏徐思遠妻劉氏馬宗燦妻海氏王朝棟妻韓氏張耀麟

  妻竇氏陳瑜琳妻侯氏傅祐妻李氏梁喜妻杜氏于鳴鳳妻翟氏王者輔妻楊氏陳典妻宋氏王永

  翰妻繆氏周丕顯妻常氏胡國輔妻吳氏李忠妻巫氏葛遴妻雷氏吕輝祖妻尚氏靳世經妻韓氏

  楊玉琯妻管氏白元采妻陳氏均乾隆年間 旌楊又綰妻宋氏咸陽人夫亡上

  事孀姑下撫幼子紡績供養乾隆四年 旌同縣許其謨妻張氏許如璋妻趙氏王孫璠妻呉氏劉

  𫉬璉妻韓氏張汝玫妻蘇氏程峒妻郝氏劉溥妻張氏提督殷化行繼妻許氏妾陳氏呉尊聖妻員

  氏竇鼎徵妻許氏曹永茂妻高氏邊成謀妻杜氏王建夀妻李氏張秦妻崔氏王肇緒妻梁氏林元