Page:Sibu Congkan Xubian184-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-086.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  稱𡨚聲忳咒曰可前求理女子曰妾夫爲涪令過宿此亭亭長殺妾家十餘口埋樓下悉盜取財貨

  忳問亭長姓名曰即今門下游徼者也明旦名游徼詰問具服罪及同謀十餘人悉㐲辜遣吏歸其

  ︹南北朝︺︹魏︺楊津華陰人宣武時除岐川刺史巨細躬親孜孜不倦合境畏服至

  於守令寮佐有黷貨者未曾公言其罪嘗以私書切責之於是官屬感勵莫有犯法者魏蘭

  根下曲陽人孝昌初爲岐州刺史從蕭寶夤詩破苑川俘其人爲奴婢以美女十人賞蘭根辭曰

  此縣介於强隣故成背叛今當恤其飢寒奈何並充僕隸於是盡以歸其父兄部内黍多五穗鄰州

  田鼠爲災不入其境鄭道邕開封人大統中行岐州刺史有能名先是所部百姓久遭離亂

  逃散殆盡道邑下車日尸止三十留情綏撫逺近咸至數年之内有四萬家歳考績爲天下最

  昶天水南安人大統十五年拜安夷郡守帶長虵鎮將氏族荒獷昶威懷以禮莫不悦服期歳之

  後樂從軍者千餘人︹周︺宇文椿周宗室建德𥘉除岐州刺史四年關中民飢椿表陳其狀