Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   志今三泉舊縣西古𨵿是石頂𨵿在沔縣南輿地紀勝石頂原在西縣東南三十餘里宋置

   𨵿最為險要通志石頂𨵿去縣八十里又有白馬𨵿在縣西明正德間置白馬巡司後裁興城

   𨵿在畧陽縣南元和志𨵿在順政縣南五里縣志又有七防𨵿在縣西一百九十里接甘肅階州

   𦊨口𨵿在畧陽縣西北三十里宋開禧二年人陷大散𨵿呉曦退屯𦊨口卽此明宏

   治初設巡司今裁又有白水巡司在縣西北一百十里九股樹巡司在縣東北六十里均裁

   場𨵿在定遠廳南一百五十里接四川保寕府通江縣界舊設巡司嘉慶七年裁又火鑪𨵿在

   廳西北六十里父子𨵿在廳西北百里土門𨵿在廳西北百餘里白陽𨵿在廳西三百二十里接四

   畫眉𨵿在留壩廳南十里石磴盤折為棧道要路武休𨵿在留壩廳南四十五

   里九域志梁泉縣有武休鎮宋紹興三年金將薩里罕入興元由斜谷北去劉子羽謀邀之於武休

   卽此方輿勝覽襃斜谷旁連武休𨵿又極東為饒風𨵿倚饒風以控商虢由武休以達長安為蜀之