Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   之開山驛開山驛在襃城縣治西明初置東南接南鄭縣漢陽驛西南接沔縣黄沙驛

   橋驛在襃城縣北六十里明初置舊有驛丞乾隆四十七年裁南至開山驛五十里北至馬道

   驛四十里馬道驛在襃城縣北一百里眀初置北至鳳縣武𨵿驛五十里今有驛丞

   山驛在鳯縣治東南自驛而東七十里接草涼驛轉南五十里至三岔驛又南六十里至松林

   驛又六十五里至安山驛又四十五里至武𨵿驛又五十里達襃城縣之馬道驛草涼驛

   在鳳縣東六十里有驛丞又東七十里接寶雞縣之東河橋驛三岔驛在鳳縣南五十里有

   柏林驛在寕羌州治北黃壩驛在寕羌州西南八十里有驛丞南至四川保寕

   府廣元縣神山驛四十里今有把總分防順政驛在沔縣治西黃沙驛在沔縣東

   四十里明置 本朝初設驛丞乾隆五十五件裁北至襃城縣開山驛五十里大安驛

   縣西南九十里本名金牛驛明初置舊有驛丞今裁設有把總分防南九十里逹寕羌州柏林驛