Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 興安府在省治南六百八十里東西距七百六十里南北距六百二十里東至湖北鄖陽府鄖縣

  界四百十五里西至漢中府定遠廳界三百四十五里南至四川䕫州府大寕縣界三百五十里北

  至商州鎮安縣界二百七十里東南至鄖陽府竹谿縣界五百四十里西南至四川太平廳界四百

  四十里東北至鄖陽府鄖西縣界四百二十里西北至西安府寕陜廳界三百九十里自府治至

  京師一千九百八十五里

︹分野︺天文翼軫分野鶉尾之次

︹建置沿革︺禹貢梁州之域戰國屬楚秦為漢中郡地

  漢置西城縣屬焉後漢建安二十年分置西城郡

  三國由蜀漢入魏改曰魏興郡屬荆州晉惠帝改