Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 榆林府在省治北一千三百五十里東西距六百八十五里南北距二百二十三里東至山西汾

  州府臨縣界九十五里西至甘肅寕夏府靈州界五百九十里南至綏徳州米脂縣界一百六十五

  里北至鄂爾多斯界五十八里東南至山西汾州府永寕州界三百四十里西南至延安府靖邊縣

  界二百五十五里東北至鄂爾多斯界一百三十里西北至鄂爾多斯界八十里自府治至 京師

  一千七百九十里

︹分野︺天文井鬼分野鶉首之次

︹建置沿革︺禹貢雍州之域春秋時翟地秦為上郡地

  漢為上郡龜茲奢延等縣地兼置屬國都尉後漢

  末廢晉義熙中赫連勃勃據地稱大夏國名其城