Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   入縣境又東逕洵陽縣南又東逕白河縣北又東入湖北鄖陽府鄖西縣界水經注漢水東㑹洋水

   又東厯敖頭又東合直水又東逕直城南又東逕千渡至蝦蟇嶺厯漢陽潕口而屆於彭溪龍竈又

   東逕晉昌郡之寕都縣南又東逕魏興郡廣城縣又東得魚脯谿谷又東過西城縣南又東逕鼈池

   鯨灘又東逕嵐谷北口又東右得大𫝑左對月谷口又東逕西城縣故城南又東爲鱣湍洪波渀盪

   漰浪雲頽古耆舊言有鱣魚奮鰭遡流望濤直上至此則暴鰓失濟故因名湍也又東合旬水又東

   逕木蘭塞南又東左得育谿又東注合甲水口又東爲龍淵又東逕魏興郡之錫縣故城北爲白石

   灘又東逕長利谷南元和志漢水去州城百步水出麩金其色稍白不任貢獻又漢水南去豐利縣

   二十里寰宇記漢水在石泉縣東百步漢陰縣南二里又漢水在廢淯陽縣城南舊州志漢江自西

   鄉縣流入石泉縣境逕縣西四十里爲洪石灘灘下百餘步有閻王坂石崖陡峻鑿孔爲路舟行最

   險東逕縣南五十步又東至漢陽坪入漢陰縣境南去縣八十里又東南三十里入紫陽縣界東下