Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/136

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 興安府

︹古蹟︺西城故城在安康縣西北秦置縣屬漢中郡漢因之後漢末為西城郡治魏志建安

  二十年分漢中之安陽西城為西城郡華陽國志建安二十四年劉先主以申儀為西城太守儀降

  魏黄初二年文帝轉儀為魏興太守蜀平遂治西城通鑑晉咸康五年庾懌為梁州刺史鎮魏興後

  以魏興險遠徙屯半洲建元二年司馬勲為梁州刺史戍西城太元四年苻堅䧟魏興九年桓沖遣

  郭寶伐苻堅魏興太守禇垣降之義興中謀縱之亂氐陷梁州刺史復移魏興寰宇記梁於魏興郡

  置北梁州尋改為南梁州後魏正始元年歸魏按梁州記俊魏合華陽金城二郡為忠誠郡領亭鄉

  錫城金川三縣即此地西魏大統元年梁將蘭欽東伐魏興郡還梁廢帝元年達奚武吞併山南又

  於魏興置東梁州三年因其地出金改為金州仍領魏興郡北周天和四年省西城縣仍移吉安縣