Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/139

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  志淯陽縣大厯六年省入洵陽長慶初復置寰宇記廢淯陽縣在洵陽縣東三十里本漢洵陽縣地

  晉於此置淯口戍後魏大統十七年改置淯陽郡又於郡西三十三里置黄土縣居漢水南黄土山

  之西為名北周保定二年置黄土郡及長岡縣三年郡廢移黄土縣於淯陽郡𪠘為理宋史地理志

  乾德四年廢淯陽入洵陽舊州壑故城在今洵陽縣東一百二十里即閭關司舊堞宛然錫縣

  故城在白河縣東古麇國地左傳文公十一年楚潘崇復伐麇至於錫穴漢書地理志漢中郡

  領錫縣後漢書郡國志錫縣春秋曰錫穴應劭曰錫音陽魏志建安二十年分漢中之錫郡置都尉

  太和二年分新城之錫縣為錫郡景初元年省錫郡以錫縣屬魏興郡水經注漢水東逕錫縣故城

  北寰宇記晉太康五年魏興郡自洵口移理錫縣今豐利界東魏興故城是也豐利故城

  在白河縣南宋書地理志南上洛郡僑寄魏興領上洛商流民豐陽渠陽義陽六縣隋書地理志西

  城郡豐利梁置南上洛郡西魏改郡曰豐利北周省郡入上津郡後又廢上津郡入甲郡元和志豐