Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/142

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   城閭川二縣七年廢洵州縣屬金州貞觀二年閭川八年省洵城併入洵陽縣志閭川縣在今縣

   西三十里以閭川水為名即今之閭川鋪熊川舊縣在白河縣東隋書地理志後周省熊

   川陽川二縣入豐利舊志熊川故城在舊平利縣治東蓋西魏時所置廣城舊縣

   陽縣南宋書州郡志魏興郡領廣城縣水經注漢水東逕廣城縣縣治王谷谷道南出巴獠有鹽井

   食之令人癭疾通志紫陽縣南六十里有王𤓰谿或曰即王谷之訛水源出其谷谿因以名

   城舊縣在漢陰廳西後魏置水經注漢水東逕直城南魏書地形志東梁州金城郡領直城

   一縣北史傅豎眼傳梁北梁州長史錫休儒寇直城豎眼遣其子敬紹擊破之隋書地理志金川縣

   舊有金城郡開皇初廢漢陽舊縣在漢陰廳東魏書地形志東梁州魏明郡領漢陽縣

   水經注漢水自直城南厯漢陽潕口即此隋志西魏改晉昌郡曰魏昌北周省入西城後魏明即魏

   吉挹城在安康縣西南水經注漢水右得大勢勢阻急谿依山為城城周二里在峻山