Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/159

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  有識度慷慨善謀畫父元真仕梁爲衡州刺史留遷哲本鄉監統部曲事撫馭羣下甚得其情累遷

  東梁州刺史大統十七年周文遣遠奚武王雄等略地山南遷哲被執周文以其信著山南令與賀

  若敦同往經畧遂平寇亂巴濮之人降𣢾相繼授侍中除直州刺史與田宏同計信州留鎮白帝明

  帝初授都督信州刺史天和三年進位大將軍鎮襄陽大破陳將章昭達進爵安康郡公卒諡壯武

  王傑本名文達直城人從孝武西遷周文奇其才嘗謂諸將曰文達萬人敵也後復潼關破沙

  苑爭河橋戰芒山皆以勇敢聞親待日隆於是賜姓宇文氏恭帝元年從于謹圍江陵時柵内有人

  善用長矟傑射之應弦而倒遂拔之孝閔帝踐阼進爵張掖郡公爲河州刺史建德初除涇州總管

  頗爲百姓所慕卒追封鄂國公諡曰威︹隋︺何妥西城人少機警有儁才高祖受禪除國子

  博士嘗言蘇威不可信任又上八事以諫帝令考定鐘律作清平瑟三調聲又作八佾鞞鐸巾拂四

  舞以太常所傳宗廟雅樂深乖古意奏請用黄鐘復上封事論時政損益并指斥當時朋黨於是蘇