Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/165

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  課子成名王道直妻鄭氏漢陰人明末城陷恐被辱抱女投井死楊天培妻郭氏經

  厯陳光啟妾王氏皆目刎死

 ︹本朝︺梁信成妻喻氏興安州人順治三年為流賊所執大罵不屈亂刀交下死之同

  時謝賢謨母胡氏妻劉氏陳于堂妻席氏王建極蔣氏范文奎妻侯氏陳五美妻劉氏並以義不

  污賊自殺崔尚志妻單氏興安州人康熙十四年呉三桂亂賊黨縱掠民間氏知不

  免以其子託鄰婦投崖死藍旐妾鄭氏漢陰人旐夫婦死於賊負嫡子立避難備嘗

  險阻亂定家業蕩然䌟麻自食訓立至於有成楊裔昌妻劉氏興安州人年十六夫

  亡事舅姑盡孝鞠遺腹子成立同州趙應泰妻王氏賈廷弼妻馬氏楊秉彝妻康氏梁陳妻孫氏馬

  志學妻胡氏俱以早寡孝事舅姑撫孤成立魯鏞妻馬氏年二十二夫殁撫遺孤宏漢誓守及宏漢

  為諸生完娶與婦先後死又撫孫成楷成立均雍正年間 旌又崔榮妻劉氏馬在良妻馮氏馬天