Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  漠巍然重鎮延安府志東界黃河西繞蘆水峰巒迴抱

  道路險阻葭州

 ︹風俗︺地接邊荒多尚武節隋書地理志人物勁悍善戰

  种諤懷忠畏法果悍敢勇多將材有節氣鄭曉吾學編

 ︹城池︺榆林府城即舊衞城周十三里三百餘步門七西南臨河明正統初剙築成化九年

  増築北城宏治五年拓南城嘉靖隆慶萬厯中相繼甃甎南關外有外城正徳十年建西門外又有

  羅城七里隆慶元年建 本朝乾隆十四年修 榆林縣附郭懷逺縣城即舊堡城周三

  里有奇門三明天順中建本朝乾隆二十三年重修 葭 州城分内外二城内城門二外

  城門三周三里有奇明洪武初因金元舊址建内城北郭隆慶間増建南郭 本朝順治十五年

  康熙十六年乾隆三十二年重修神木縣城周四里有奇門四池深一丈明正統八年