Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  山在榆林縣南一百三十里魚河堡南五十里由石磴而上四面石岩高百丈舊為囉兀城

  墓山在榆林縣西南十里有殘碑無字相傳為夏元昊祖墓黒山在榆林縣西十里有

  黒水出其下水甘草茂明成化中巡撫余子俊築塞堡植柳萬株其下紅山在榆林縣北十

  里環拱若屏上皆紅石落日返照霞采爛然山之兩崖為紅石峽榆溪獐河匯流其中其上有款貢

  城鎮北臺易馬臺昔李繼遷葬其祖𢑴昌障水别流鑿石為穴既葬復引水其上疑即此峽也明巡

  撫鄭汝璧改名雄石峽馬神山在榆林縣東北二里每秋祭馬神於此馬鞍山

  在懷逺縣東南土門砦北五里又五龍山在縣東南波羅堡南三十里盤龍山在懷逺縣

  東南八十里橫江怪石盤繞河邊下有石佛洞上有盤龍寺建於明季為嚮水堡之屏障橫山

  在懷逺縣南宋熙寕中韓絳宣撫陜西用种諤䇿規取橫山元豐中諤復上言橫山延袤千里多馬

  宜稼且有鹽鐵之利夏人恃以為生其城壘皆控險足以守禦即此舊志橫山即古橋山與延安府