Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  海經所謂生水出孟山者也俗因縣土謂之奢延水又謂之朔水東北流逕其縣故城南赫連隆昇

  七年於是水之北築城也又東北與温泉合又東黒水入焉又東合交蘭水又東北與鏡波水合又

  東逕膚施縣帝原水入焉元和志朔方縣無定河一名朔水一名奢延水源出縣南百步又流入徳

  靜縣通志無定河俗名滉忽都河源出龍州堡南宜家畔合靜邊城西紅柳河城東之荍麥河東流

  出塞至懷逺縣之清平堡東北又入邊牆右合清平水柳兒泉狄青原諸水又東逕威武堡北合海

  棠河水又東逕懷逺縣北復出塞合塞外之圁水及打狼河口窯川水至波羅堡復入而東南流黒

  水頭溝水東流會之又逕響水堡東東南入榆林界又逕魚河堡西與榆林之西河合又南逕鎮川

  堡西入米脂界葭蘆水在葭州西自榆林縣流入即古諸次水也水經注諸次水自榆林塞

  東入長城小榆林水合焉又東合首積水又東入河元和志真鄉縣有葭蘆水源出縣理西北宋史

  夏國傳李繼遷誘敗曹光實於葭蘆川明統志川在州西五里岸多葭葦故名州志一名沙河自榆