Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  語稱驄馬為乞銀之故亦與圁水無涉舊志謂今秃尾河即圁水與漢志水經注水道甚合今從之

  端水在葭州北水經注水西出號山東流注於河州志有寕河在州東北四十里源出州北八

  十里王元溝東南流與寕河塞水合流四十里入河疑即端水也又有彌勒河在州北七十里秃尾

  河北自神木界來至州北萬户峪東入河九股水在府谷縣西南一名孤山水源出草地九

  源並導合為一流東南流入邊牆經鎮羌堡東孤山堡西又東南流入河又桑家溝在縣西北一名

  長沙溝源出塞外南流逕鎮𦍑堡西折而東南入九股水又木𤓰口河亦自塞外流入逕木𤓰園西

  西南流入九股水湳水在府谷縣北水經注湳水出美稷縣俗亦謂之為遄波水東南流入

  長城東鹹水出長城西鹹谷東入湳水又東南渾波水出西北窮谷東南流注之又東逕富昌縣故

  城南又東流合善無水入河劉指揮河在榆林縣南源出縣東北十里水掌兒西南流

  抵藍家橋入西河亦名南渠居民引以溉田柳河在榆林縣西南十五里發源自東南流入