Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  入神木府志有舊縣城在縣西南五十五里建寕舊縣在府谷縣西北宋史張亢傳康

  定中管勾麟府軍馬事築建寕堡元統志金末葭州領建寕縣本宋銀城縣砦地至元六年併入府

  谷縣志建寕堡在縣西北七十里舊榆溪州在榆林縣西唐書地理志羈縻州有榆溪

  州以契苾部置又幽陵都督府以拔野古部置延綏鎮志榆溪州廢址在鎮城西四十里唐處契苾

  衆於此俗名古城兒又幽陵都督府在衞東高家堡東五里唐開元中置舊豐州在府谷縣

  北宋史地理志豐州慶厯元年元昊攻陷州地嘉祐七年以府州蘿泊川掌地復建為州政和五年

  賜郡名寕豐九域志豐州南至府州一百十五里西南至麟州一百四十里元統志五代折從阮取

  遼人城堡十餘蘿泊川在中其地方圓百餘里如掌之平故於此置治圖冊云屬西京 按豐州凡

  有三隋唐時豐州在今榆林邊外河套内遼金志又有豐州在今黃河東歸化城界此宋嘉祐中所

  置豐州亦在邊外以近府谷故附入此長城在榆林縣西水經注諸次水東入長城又走馬