Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   乃拍泥以塗稾積備火箭所射元昊望見塗積解圍去初被圍時繼宣募得通引官王吉求援於外

   吉髠衣羽服挾弓矢賫糗糧詐為羌人夜縋城而岀遇敵問則以羌語答之兩晝夜得出敵寨外詣

   府州告急州遣兵救之吉復間道入城逺圍解詔除吉奉職本州指揮使高繼宣繼勲弟仁

   宗時知并州帥兵屯府谷初元昊聲言侵關隴繼宣請備麟府未幾羌兵果侵河外䧟豐州俄侵麟

   府繼宣帥兵營陵井抵天門關及河黒凌𭧂合舟不能進乃具牲酒為文以禱巳而凌解師濟進屯

   府谷間遣勇士夜亂敵營又募軍得二千餘人號清邊軍軍次三松嶺敵數萬衆圍之清邊軍奮起

   斬首十餘級其相躪藉死者不可勝計築寕遠砦相視地脈鑿石出泉巳而城五砦郭恩

   人仁宗時管勾麟府軍馬事與夏人力戰被執恩不肯降乃自殺贈同州觀察使張亢

   人慶厯中管勾麟府軍馬事時元昊引兵屯琉璃堡縱遊騎鈔麟府間二州閉壁不出黄金一兩易

   水一杯亢單騎叩城入即縱民出採薪芻汲澗谷築東勝金城安定三堡置兵守之又引兵襲破夏