Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  邊爲文煥所敗遂納款 布顏舊作卜言沙津舊作沙計今改白爾心吉州人天啟初知府

  谷縣性狷介人不敢犯簿書悉自裁決一時廉能吏稱最曹文詔大同人崇禎中厯延綏東

  路副總兵王嘉允久據河曲文詔克其城嘉𠃔脱走轉掠至陽城南山文詔追及之其下斬以降以

  功擢臨洮總兵都任祥符人崇禎末以右布政使飭榆林兵備時李自成據西安遣其將以精

  卒數萬來寇總兵王定逃去城中益空任急集軍民慷慨流涕諭以大義以廢將尤世威爲主帥與

  諸廢將數十人誓死固守賊遣使招降斬以徇自十一月望被圍堅守殺賊甚衆至二十七日城陷

  任猶巷戰力不支被執賊曰若好男子降我無憂富貴也任大罵不屈遂見殺王家禄

  人崇禎末以户部員外𭅺督餉榆林闖賊來攻與都任協守圍急男子皆乘城家禄命婦人運水灌

  城結爲冰賊攻少沮及城陷自剄死同時死者副將惠顯清澗人被執大罵賊惜其勇繫至神木服

  毒死參將劉廷極綏德人募死士乞師套部其衆將至賊分兵拒却之及𬒳執賊恨甚磔之至死罵