Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 子並入忠義祠劉光祚榆林衞人初為諸生棄去從軍積功至保定總兵官河南賊甚從督

 師丁啟睿援𠞰過南陽唐王邀與共守城陷死之 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍

 世威世功弟崇禎中厯居庸山海總兵官罷歸李自成陷西安傳檄榆林招降總兵王定棄城

 走時城中士馬單弱人心洶洶布政都任集諸將議城守衆推世威為主將遂歃血誓師簡卒乘繕

 甲仗守具未備賊巳抵城下官軍力拒殺賊無算賊益衆來攻七晝夜城破世威猶督衆巷戰力盡

 𬒳執自成欲降之不屈見殺 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍從弟翟文為靖邊營副將嘗

 從洪承疇追闖賊於鳳翔大敗之至是率敢死士出南門奮擊殺傷過當中矢死王世欽

 威子早從父行間諳兵畧以廕遷山海總兵官在關數年有勞績後謝歸榆林李自成遣將來攻世

 欽與從弟世國破家財佐軍誓死守城陷被執至長安自成親釋其縛世欽大罵不屈與世國俱死

 世國威弟保定總兵官繼子由柳溝總兵官罷歸甫數日竟拒賊以死 本朝乾隆四十一年