Page:Sibu Congkan Xubian187-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-089.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   志乾元五年割朝邑縣入河中府改為河西縣以鹽坊為理所唐書地理志大厯五年復曰朝邑還

   隸同郃陽故城在今郃陽縣東南史記魏世家文侯十七年西攻秦至鄭還築雒陰

   合陽漢書王子侯表合陽侯喜高帝兄八年封地理志左馮翊領郃陽縣應邵曰在郃水之陽也魏

   書地形志郃陽縣晉後罷太和二十年復水經注河水逕郃陽城東魏文侯伐秦還築合陽即此城

   也古有莘邑為太姒之國括地志郃陽故城在同州河西縣南三里元和志郃陽縣西南至同州一

   百二十里本漢舊縣寰字記郃陽縣隋開皇十六年自古城移於今理舊州志郃陽故城在今縣東

   四十里縣志今縣東南西河鄉有洽陽里徵縣故城在澄城縣西南左傳文公十年秦伯

   伐晉取北徵國語楚范無㝢曰秦有徵衙漢書地理志左馮翊徵縣顔師古曰即今之澄城縣也左

   傳所云秦取北徵謂此地耳元和志澄城縣南至同州一百里漢徵縣也韋昭曰徵音懲懲澄同聲

   後人誤為澄後魏太武七年分郃陽縣置又於今縣理置澄城郡開皇三年罷郡以縣屬同州寰宇