Page:Sibu Congkan Xubian187-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-089.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  又水經注河水又南逕子夏石室東南北有二石室臨側河崖即子夏廟室也郃陽縣志有子夏洞

  在縣東南飛浮山相傳子夏讀書處殷濟精廬在韓城縣西水經注陶渠水東南流逕漢

  陽太守殷濟精廬南俗謂之子夏廟張超廬在華陰縣霧谷後賈志後漢張楷結廬此地學

  者如萬年鄉在蒲城縣西寰宇記櫟陽縣有萬年元和元年勅割屬奉先以奉景陵

  廣通倉在華州東隋書食貨志開皇三年詔西至蒲陜東至衞汴水次十三州募丁運米於

  華州置廣通倉京師倉在華陰縣東漢書王莽地皇四年郭欽陳翬成重收散卒保京師倉

  顔師古注倉在華陰灌北渭口永豐倉在華陰縣東北隋大業九年楊元感圍東都其黨李

  子雄勸元感直入關中開永豐倉以賑貧乏十三年唐公起義師引軍而西華陰令李孝常以永豐

  倉降唐至徳中郭子儀討安慶緒據永豐關陜始通元和志永豐倉在縣東北三十五里渭河口隋

  置義寕元年因倉置監唐書地理志華陰縣又有臨渭倉舊志隋開皇三年置廣通倉大業初改曰