Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/146

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  象元年改曰永夀隋開皇三年省入新平縣唐武德二年復置屬豳州神龍元年改屬雍州景龍元

  年仍屬邠州五代因之宋乾德二年改屬乾州熙寕五年仍屬邠州政和八年屬醴州金又屬邠州

  至元五年還屬乾州明統於西安府 本朝雍正三年屬乾州

 ︹形勢︺九嵕諸山控扼東北涇渭二水環帶東南元統

  北枕梁山南接平壤秦地之上游北門之鎖鑰

 ︹風俗︺人性剛勁風俗儉樸男勤稼穡女事桑麻

 ︹城池︺乾州城周十里池深二丈廣三丈本唐時羅城明萬厯初甃甎 本朝乾隆二十九年

  嘉慶二十五年重修武功縣城周三里有奇門四池深八尺貞元十五年建明洪武九

  年修 本朝康熙二十五年乾隆十七年重修永夀縣城舊城周五里元至正四年建於

  麻亭鎮明末毁因結寨於虎頭山下 本朝順治十三年築寨下南關康熙八年建城周三里門二