Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/179

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   金門妻馬氏党廷環妻胡氏朱炎斌妻焦氏党熙齡妻耿氏党黃珍妻黃氏徐鴻綬妻申氏田希篝

   妻趙氏又烈婦金庫妻馮氏魏大緒妻孫氏曹恒禄妻馬氏均乾隆年閒 旌夏芳妻任

   氏永夀人年二十夫亡子甫及𡻕氏念翁老孤紡績餬口鄉里稱賢乾隆十一年 旌同縣夏

   泉妻師氏周鏡妻董氏李鳳翔妻都氏又烈婦趙㑹妻盧氏俱乾隆年閒 旌高氏女

   人許字鄭宏德未婚夫殁矢志守節撫嗣子成立嘉慶二十三年 旌蔣氏女武功人許

   字党忻年十八未婚聞夫䘮痛絶復蘇遂往夫家養翁姑執婦道䘮葬盡禮撫嗣子成立嘉慶二十

   五年 旌王永傑妻吳氏乾州人夫亡守節嘉慶元年 旌同縣金國庠妻景氏張

   應周妻全氏李永淮妻史氏王有年妻常氏馬彦妻郭氏𥠖利復妻殷氏劉廷權妻王氏王振河妻

   吳氏嚴其品妻鄭氏田士英妻張氏均嘉慶年閒 旌王有年妻夏氏武功人夫

   亡守節嘉慶二年 旌同縣馬樓妻趙氏耿汝超妻王氏党光壁妻張氏劉毓棟妻段氏楊學深妻