Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  其北前倚雕山後連川水

 ︹風俗︺地近邊陲俗尚强悍男勤耕稼女稀紡織

 ︹城池︺綏德州城周八里有奇門四池深一丈五尺明洪武中因宋舊址建又南關城周六

  里有奇門四北通大城明建文中建本朝順治十六年乾隆三十年重修 米 脂縣城

  周五里有奇門三池廣七尺深一丈明洪武六年因宋舊址建 本朝康熙二十年乾隆二十四年

  清澗縣城周三里有奇門三池深二丈來康定元年建明洪武中增築 本朝順治

  中修乾隆十五年重修呉堡縣城周二里有奇門四以河為池明正統中因元舊址建

  嘉靖萬厯中屢修 本乾隆三十二年

 ︹學校︺綏德州學在州治東舊在城西北金承安四年移建今所明洪武八年重建 本朝

  順治十七年乾隆二十年五十二年嘉慶十七年重修入學額數二十名米脂縣學