Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   堠之所蓋亦以原而名黄萯原在長武縣北唐大歴八年蕃寇涇邠二州渾瑊拒戰於

   宜祿登黄萯原望敵舊志原在縣北接甘肅慶陽府寕州界車箱坂在淳化縣南元和志

   在雲陽縣西北三十八里縈紆曲折單軌纔通上坡卽平原宏敞樓觀相屬亦名車盤嶺卽趨甘泉

   宫道也金史地理志淳化縣有車箱坂履跡坪在州南門外俗傳姜嫄祀郊禖履大人跡

   處又州東三十里有凌陰為公劉藏冰處蓋皆好事者傳疑也白石洞在三水縣東七里縣

   志山麓多絳桃又趙家洞在縣東北二十五里一名琅天洞其巖深䆳寛平可以眺遠内有石室又

   流石洞在琅天之右石谷環繞如城漆水在州西詩大雅民之初生自土沮漆傳沮水漆水也

   史記周本紀古公去豳度漆沮漢書地理志漆水在漆縣西元和志漆水在新平縣西九里北流注

   於涇今麟遊縣東南亦有漆水與此異寰宇記水經注云漆水自宜祿界來又東過漆縣北卽邠州

   所理也今新平縣西九里有白土川東北流逕白土原東陳陽原西又東北注涇水恐是漢之漆水