Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  

 ︹形勢︺秦塞要險寰宇四山雄峙三川紆𮞉臨西夏而

  控延綏帶黄河而屏華嶽

 ︹風俗︺羌渾雜居寰宇勤稼穡尚鬼神有剛毅果敢之

  風

 ︹城池︺鄜州城有内外二城内城周二里有竒門三外城周八里有竒門四西阻龜山東濱洛

  水池廣二丈明成化中因元舊址建嘉靖中爲洛水所圯甃甎修葺外城梢移於内 本朝順治十

  八年乾隆十一年嘉慶元年屢修洛川縣城舊城縁山阻澗元建又東關城周三里有

  竒門三池廣二丈明正德初建 本朝乾隆三十一年因瀕臨深溝基址屢圯移治於鳳棲堡建城

  周二里有竒門三中部縣城周四里有竒門三因阻水爲池有石堤二道明成化中改