Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  東流入縣界通志水出太白山東流合杜村河入沮仙宫河在洛川縣東五十里源出縣境

  東北又聿津河在縣南一百二十里源出硃砂嶺皆西流入洛廂西河在洛川縣北五十里

  又有開撫川在縣北九十里源出宜川縣界西南流合廂西河至州界入洛五交河

  部縣源出宜君縣東曰賀家河季家河東流至縣境合爲五交河入洛直羅川在州南元

  和志羅川水在直羅縣南二里州志直羅川自直羅城南注華池水又江家川在州西一百三十里

  會道河在州南八十里餘樂川在州西南八十里俱流合華池水採銅川在州西北元統

  志在州東十五里有一石窟中出石脂就窟可灌成燭一枝敵蠟燭之三至元七年封扃不採州志

  在州西北十五里又有吉子灣水在州北五里邱家溝水在州西北三里火焰溝水在州西南百步

  下流皆入洛水 按寰宇記有大塞門川水在洛交縣西北四里小塞門川水在縣西北十五里疑

  即今採銅諸水也牛武川在州東北五里源出州東北境西南流入洛水玉華川