Page:Sibu Congkan Xubian190-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-092.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  然唐人尚不誤元人竟以大積石山爲崑崙遂誤以小積石山爲夏禹貢之積石詳見西海

  窠山在河州西北一百四十里屹立霄漢鳳林山在河州北水經注河水東厯鳳林北

  鳯林山名也五巒俱峙耆彥云昔有鳳飛遊五峯故山有斯目秦州記曰𫀆罕原北名鳳林川川中

  則黃河東流也隋書地理志枹罕縣有鳳林山元和志在州北三十五里沃干嶺在臯蘭縣

  西南亦曰沃干阪三國魏正元二年陳泰救王經於狄道姜維退還涼州軍從金城南至沃干阪舊

  志在大夏縣東南洮水西北自涼州濟河必度此嶺乃至狄道白嶺在臯蘭縣西一百里

  道嶺在金縣東南七十里接鞏昌府安定縣界胭脂嶺在狄道州西三十里下有胭脂

  摩雲嶺在狄道州北一百五十里去蘭州南六十里雄峻參天上有關胡麻嶺

  在狄道州東北一百二十里路通安定白樺嶺在渭源縣南九十里上多白棒樹路通岷

  高城嶺在渭源縣西魏志陳泰傳姜維圍狄道泰到隴西度高城嶺潛行夜至狄道水