Page:Sibu Congkan Xubian190-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-092.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   平羅駐石觜山嘉慶十二年添設巡檢中衞駐渠寕堡典史四員

  甘州府知府 撫𢑴通判乾隆十八年設府學敎授 訓

   導 經厯 知縣二員張掖山丹縣丞張掖駐東樂堡縣學

   敎諭二員 典史二員

  涼州府知府 莊浪同知駐平涼莊理事通判

   府學敎授 訓導經厯 知縣五員武威鎮番永昌

   古浪平番縣丞平番兼管大通驛舊設紅城堡主簿嘉慶十二年縣學敎諭

   三員武威鎮番永昌訓導古浪平番巡檢古浪駐大靖堡典史五員

  西寕府知府 理番同知駐貴德舊設縣丞乾隆五十六年改設同知

   通判駐巴燕戎格府學敎授 訓導駐貴經厯 知