Page:Sibu Congkan Xubian190-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-092.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  安西直隸州知州 州判舊設馬蓮井縣丞乾隆三十八年改設州判

   州學學正 吏目 知縣二員敦煌玉門縣學訓導

   二員 典史二員

  迪化直隸州知州 州學學正 吏目舊設管倉大使乾隆

   三十八年改設州吏目巡檢迪化知縣三員昌吉阜康綏來縣丞

   阜康駐濟木薩舊設巡檢乾隆四十一年改設縣丞訓導三員 典史三

   員

 ︹武職官︺

  鎮守寕夏將軍統轄滿兵駐寕夏府副都統一員原設二員乾隆三十

   一年裁一員滿洲協領四員 佐領十二員原設十六員乾