Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   戎軍為熙寕砦開地二千頃募卒三千人耕守之周永清靈州人神宗時為渭州鈐轄渭

   兵勁而陳伍不講永清訓以李靖法帥蔡挺嘉其整圖上之詔推於諸道知德順軍夏衆入寇擊擒

   其酋呂効忠又募勇士夜馳百里擣賊巢穴斬首三百級俘數千人獲駝馬萬計城中無知者並砦

   禁地三百里盜耕不可禁永清拓籍數千頃置射士二千聲聞敵廷降者引入帳下待之不疑多得

   其死蔡延慶膠水人神宗時知渭州夏人禹臧苑麻疑邊境有謀使人入塞賣馬吏執

   以告延慶曰彼疑故來覘執之是成其疑約馬直授之使去疆吏入敵境攘羊馬得而戮諸境上且

   告之人曰兩境不相侵則安故戮以戒若有之亦當爾也夏人悅服盧秉德清人神宗時知渭

   州五路大出西討惟涇原有功夏境胡盧川距塞二百里恃險遠不設備秉遣將姚麟彭孫襲擊之

   俘斬萬計夏酋仁多嵬丁舉國入寇犯熙和定西城秉治兵瓦亭分兩將駐靜邊砦遲明縱擊之皆

   孫覽高郵人神宗時知渭州夏人入邊檄大將苗履禦之履稱疾移告二按正其罪竄諸