Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   云餌五石可愈時求紫石英不得彥光憂痒忽於園中見一物怪而持歸即紫石英也仕周累封華

   陽郡公拜柱國隋初為岐州刺史奏課為天下第一轉相州風俗大改卒諡曰襄子文謙宏雅有父

   風遷鄱陽太守徵拜户部侍郎田德懋平涼長城人周大司空宏之孫父仁㳟隋初拜太子

   太師爵觀國公德𢡟少以孝友著名丁父艱哀毀骨正廬於墓側負土成墳文帝聞而嘉之璽書存

   問賜縑二百匹米百石表其門閭大業中位尚書駕部郎皇甫誕安定烏氏人父璠周隨州

   刺史誕少剛毅有氣局開皇中累遷治書侍御史朝臣無不肅憚後為尚書左丞漢王諒為并州總

   管上以誕公方拜總管司馬煬帝即位諒謀作亂誕數次諫止諒怒而囚之及楊素將至諒屯清涼

   以拒之主簿豆盧毓岀誕於獄協謀閉城拒諒諒襲擊破之並SKchar節遇害詔贈柱國封安義公諡曰

   明子無逸嗣尋為淯陽太守甚有聲名︹宋︺向寶鎭戎軍人為涇原秦鳳鈐轄積勞厯眞定

   鄜延副總管累遷嘉州團練使寶善騎射年十四與敵戰斬首二級及壯以勇聞有虎踞五原卑邪