Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   兵取長安郡人已降浩至郡所將止二百人得金人不殺縱之使還曰爲語汝將我郭浩也欲戰即

   來決戰金兵遂引去厯知涇州秦州鳳翔府金兵抵和尚原下浩與呉玠隨方捍禦蜀以安全累遷

   永興路經略安撫使後拜檢校少保樞密院都統制屯金州卒諡恭毅劉錡德順軍人瀘州

   節度仲式第九子性慷慨深毅美儀狀善射高宗初爲隴右都護與夏人戰屢勝紹興十年充東京

   副留守將駐汴金兵圍順昌錡邀擊大敗之又以計令金人終夜自戰積屍盈野後烏珠自來錡又

   大破之死者萬數累加太尉爲江淮浙西制置使卒諡武穆 烏珠舊作兀术今改吳玠

   軍隴干人徙永洛城少沈毅有志節知兵善騎射建炎初以戰功累遷涇原路副總管徙秦鳳張浚

   合五路兵與金人戰大潰玠收散卒保和尚原烏珠合諸道兵十餘萬來攻玠大敗之四年敵復大

   入攻仙人關玠又敗之金兵自是不敢動累遷四川宣撫使卒贈少師諡武安玠善讀史凡往事可

   師者錄置左右用兵本孫吳務遠略不求近利故能保必勝御下嚴而有恩故士樂爲之死金人一