Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/133

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  常能妻張氏俱避賊自縊死又張標妻楊氏自剄死張爾紳妻齊氏隆德人又同縣

  杜偉妻程氏莊浪楊盛業妻李氏俱夫亡撫孤守節姚永福聘妻何氏平涼人為

  强暴所逼力拒見殺康熙年閒 旌王宏綱妻柴氏固原人夫亡孝養翁姑撫孤

  立又同州趙國凝妻尚氏節孝撫孤至九十三𡻕俱康熙年閒 旌王應亨妻沈氏

  平涼人應亨逺出有郭鍾者排入其室戲誘之氏正色叱出遂羞忿自縊雍正年閒 旌馬志

  啓妻李氏固原人夫亡守節又同州陳段氏守正𬒳戕俱雍正年閒 旌制恭默

  妻楊氏平涼人夫亡守節又同縣節婦趙仕捷妻謝氏陳志妻王氏連泰拔妻王氏孫彩妻

  劉氏孫光耀妻王氏趙克家妻梁氏張文輝妻梁氏戴君祿妻崔氏牛任治妻王氏段允琮妻劉氏

  王致和妻姜氏任守煥妻辛氏張映蘭妻鄭氏常際時妻周氏張大智妻王氏王欽妻丁氏安文德

  妻文氏郭雍之妻石氏張麟妻王氏陳起雲妻杜氏張懿訓妻王氏趙光顯妻温氏王昌運妻汪氏